Viết ứng dụng iPhone cho WWF

Đã Đóng Đã đăng vào 6 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Cần viết ứng dụng cho iOS cho ứng dụng Nghỉ phép, Ứng dụng đã được phát triển hoàn thiện trên Android, ứng dụng iOS sẽ được kế thừa trên nền tảng đã có từ Android và các dịch vụ Web Services: json, api web services.

iPhone Mobile App Development

ID dự án: #13500714

Về dự án

6 đề xuất Dự án từ xa 6 năm trước đang mở

6 freelancer chào giá trung bình$624 cho công việc này

ITWhiz4U

Dear, client. Before starting the project I hope to discuss with you about the project technical terminologies and proposal on the message box. I have developed many applications involving various functionalities Thêm

$555 USD trong 10 ngày
(54 Nhận xét)
7.4
supersonicsukh

I have converted Android to ios

$555 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
sonabe

iết ứng dụng cho iOS cho ứng dụng Nghỉ phép, Ứng dụng đã được phát triển hoàn thiện trên Android, ứng dụng iOS sẽ được kế thừa trên nền tảng đã có từ Android

$666 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0