Đã Đóng

Viết ứng dụng iPhone cho WWF

Cần viết ứng dụng cho iOS cho ứng dụng Nghỉ phép, Ứng dụng đã được phát triển hoàn thiện trên Android, ứng dụng iOS sẽ được kế thừa trên nền tảng đã có từ Android và các dịch vụ Web Services: json, api web services.

Kĩ năng: iPhone, Mobile App Development

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Hà Noi, Vietnam

ID dự án: #13500714

6 freelancer chào giá trung bình$624 cho công việc này

mobileservice001

Dear Sir. How are you? I have checked the job description carefully, I am very interested in your job now. I am a highly skilled senior iOS/Android developer with 7+ years of experience, I have created and published m Thêm

$555 USD trong 10 ngày
(43 Nhận xét)
7.9
ITWhiz4U

Dear, client. Before starting the project I hope to discuss with you about the project technical terminologies and proposal on the message box. I have developed many applications involving various functionalities Thêm

$555 USD trong 10 ngày
(54 Nhận xét)
7.4
$749 USD trong 30 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
supersonicsukh

I have converted Android to ios

$555 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
$666 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
sonabe

iết ứng dụng cho iOS cho ứng dụng Nghỉ phép, Ứng dụng đã được phát triển hoàn thiện trên Android, ứng dụng iOS sẽ được kế thừa trên nền tảng đã có từ Android

$666 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0