Đã hoàn thành

Xây dựng Sticker App cho iPhone

Gửi sticker động thông qua iMessages, có chức năng bán in-app các bộ sticker.

Tham khảo dự án này [login to view URL]

Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm và đã từng làm dạng app này.

Kĩ năng: iOS Development, iPhone, Mobile App Development, Objective C, Swift

Về khách hàng:
( 1 Nhận xét ) Da Nang, Vietnam

ID dự án: #15849713

Được trao cho:

qtngo

Chào bạn, Mình là Tuấn, hiện đang làm iOS Developer ở Canada từ 4 năm nay. Các bộ sticker app này không có chức năng in-app-purchase (IAP). Có 2 giải pháp để bán sticker: - Giải pháp 1: Làm nhiều app sticker, Thêm

$299 USD trong 14 ngày
(6 Đánh Giá)
3.8

19 freelancer chào giá trung bình$557 cho công việc này

GoodJob4W

Hi. This is Qifeng Jin from China. I am a mobile app developer with rich experience for more than 5 years. I can also develop server backend api and admin panel for the project. Please send me a message so that we Thêm

$555 USD trong 10 ngày
(49 Nhận xét)
7.9
technorizen

Hello, I have 6 years of experienced on mobile application and development web services I have gone through your project requirement specification and as per my previous experience with this I am capable to do this Thêm

$555 USD trong 10 ngày
(181 Nhận xét)
8.6
syneotek

Hi there Hope you are doing good. This is Priyanka with "syneotek software solution" company with highly skilled and experienced professional's expertise in development of iPhone, Android applications and software de Thêm

$800 USD trong 15 ngày
(48 Nhận xét)
7.5
tekzee

Hello, I HAVE READ YOUR PROJECT REQUIREMENT. WE CAN HELP YOU IN THIS as we have an Expert and Experienced team for ANDROID and IOS. Can we discuss the REQUIREMENT in detail? We are the leading IT Company in In Thêm

$500 USD trong 10 ngày
(84 Nhận xét)
7.3
yashtechsolution

Xin chào, Tôi đã xem yêu cầu của bạn và thấy bản thân mình phù hợp nhất cho dự án Xin vui lòng chia sẻ tất cả các yêu cầu thông tin chi tiết đối với tôi Vì vậy, tôi có thể đi qua nó và bắt đầu làm việc trên nó. Thêm

$400 USD trong 10 ngày
(88 Nhận xét)
7.6
BlessingAppMaker

Hi, I have read your proposal carefully and I am very interested in your project. I am a mobile app developer who are very familiar to swift.objective-c and android. I am sure I will provide good result and satisfy y Thêm

$555 USD trong 10 ngày
(26 Nhận xét)
7.3
Julian29

Hello, I will develop the Sticker app for you as you want. I am full stack seasoned developer available for the work 40-45 hours per week. However, I have been recently developed app for Social, Uber like, Food Thêm

$400 USD trong 10 ngày
(57 Nhận xét)
7.2
$555 USD trong 10 ngày
(43 Nhận xét)
6.3
Genya127

Dear, client. This is Evgeny Vaganov from Russia. I am an experienced mobile developer and worked on many projects. I want do discuss more with you. Best regards.

$555 USD trong 10 ngày
(19 Nhận xét)
6.3
MobiApps21

Xin chào, Tôi thấy bài đăng của bạn và hiểu rằng bạn cần cả ios và ứng dụng android.Tôi đảm bảo với bạn rằng tôi có thể phát triển ứng dụng cho bạn với tất cả các tính năng mà bạn muốn trong đó. Tôi sẽ aldo chăm sóc l Thêm

$333 USD trong 10 ngày
(17 Nhận xét)
6.0
JinMeng08

Hi, Hope you are doing well! I am Experienced Mobile developer. I can do it! Hope to work with you. Best Regards

$555 USD trong 10 ngày
(38 Nhận xét)
6.0
fullstackappcode

Hello, I am a serious freelancer working with my small team. I just gone through your post and really excited to inform you that We have similar kind of expertise and work [login to view URL] all have more then 6 years of Thêm

$333 USD trong 10 ngày
(10 Nhận xét)
5.6
raiakanksha49

We already had done something like this before As i saw your project description i can assure you that your project will be completed on time.

$500 USD trong 15 ngày
(14 Nhận xét)
4.6
TekpreneurTech

Hello Interested to work" Send sticker animations through iMessages, which sells in-app sticker sets." 10 year work experience:> [login to view URL] ht Thêm

$833 USD trong 10 ngày
(8 Nhận xét)
4.7
FutureTechno1

Hi there, I’d like to be considered for your job position. I’m a Software Developer with a strong background developing Mobile & web application. My expertise skills are iOS, Swift, Objective C ,Taxi Booking app, Geo Thêm

$1000 USD trong 15 ngày
(4 Nhận xét)
4.2
angelstar916

Hi, i am an experienced iPhone/iPad app developer. And you can check my skills and capabilties here. [login to view URL]

$750 USD trong 10 ngày
(3 Nhận xét)
3.6
akankshakhare06

Hello, I HAVE READ YOUR PROJECT REQUIREMENT. WE CAN help you in THIS as we have an Expert and Experienced team for ANDROID and IOS. Can we discuss the REQUIREMENT in detail? We are the leading IT Company in India. Thêm

$555 USD trong 10 ngày
(9 Nhận xét)
3.7
glenko921

Dear sir, I am interested in your job. I am very happy to see the job which is matching my skills and experiences. I have 6+ years of experiences in iOS and android app development. [login to view URL] Thêm

$555 USD trong 10 ngày
(5 Nhận xét)
3.0