Đã Đóng

viết tool auto click vào ô trên telegram

- Trên telegram hiện bảng thông báo , yêu cầu

+ click liên tục vào 1 ô refresh-> 2: khi xuất hiện ô có chữ US thì click vào ô Cash, > 3 đợi có thông báo mới thì lại click vào ô US mới.

Kĩ năng: Mobile App Development, Android

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Vietnam

ID dự án: #31729094

4 freelancer chào giá trung bình$213 cho công việc này

TFComplex

Hi, Greetings from Zuhair Muhammad. I'm interested in doing your work so finally would like to start work now. ' I'm ready for an interview and feel free if you have any queries and contact me anytime 24*7 will be ava Thêm

$250 USD trong 4 ngày
(21 Nhận xét)
4.4
lucdz1

em nhận công việc này

$200 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
nguyentruonghai4

Tôi đến đây với mong muốn giúp đỡ bạn . Để hướng tới lợi ích mà 2 bên hướng tới , tôi mong bạn sẽ đồng ý để chúng ta làm việc với nhau . Bạn có câu hỏi gì có thể gửi đến mail của tôi

$200 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
thanhbach

goodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodg zalo: 0907007650

$200 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0