viết tool auto click vào ô trên telegram

Đã Đóng Đã đăng vào 2 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

- Trên telegram hiện bảng thông báo , yêu cầu

+ click liên tục vào 1 ô refresh-> 2: khi xuất hiện ô có chữ US thì click vào ô Cash, > 3 đợi có thông báo mới thì lại click vào ô US mới.

Mobile App Development Android

ID dự án: #31729094

Về dự án

4 đề xuất Dự án từ xa 2 năm trước đang mở

4 freelancer chào giá trung bình$213 cho công việc này

lucdz1

em nhận công việc này

$200 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
nguyentruonghai4

Tôi đến đây với mong muốn giúp đỡ bạn . Để hướng tới lợi ích mà 2 bên hướng tới , tôi mong bạn sẽ đồng ý để chúng ta làm việc với nhau . Bạn có câu hỏi gì có thể gửi đến mail của tôi

$200 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
thanhbach

goodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodg zalo: 0907007650

$200 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0