Cần tìm người viết Tweak IOS

Đã Đóng Đã đăng vào 2 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Mình muốn 1 tweak mà khi mở camera chụp ảnh trên iphone sau khi chụp thì lại ra tấm hình đã chọn sẵn !

* Tweak chọn 1 tấm ảnh có sẵn... => Ứng dụng "xxx" yêu cầu chụp ảnh => ứng dụng "xxx" mở máy ảnh => mình chụp 1 ảnh bất kỳ => tấm ảnh vừa chụp lại là tấm mà mình đã chọn sẵn từ trước !

Mobile App Development iOS Development

ID dự án: #32289529

Về dự án

2 đề xuất Dự án từ xa 2 năm trước đang mở

2 freelancer chào giá trung bình$138 cho công việc này

Sergeyves

Hello, would you please share your project description more detail? I am ready to work in your project and will complete your idea in a day exactly. Regards Sergey

$150 USD trong 1 ngày
(10 Nhận xét)
5.7
DWSol

• Hi, • This is Sairus Khalil from DW Solution online . • DW Solution Online is providing iPhone & Apps Development Services. In today’s world, technology is changing rapidly and we all need everything on our mobile de Thêm

$125 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0