Đã Đóng

Write an Android application

Sản phẩm hiện tại là một ứng dụng được phát triển giúp người dùng quản lý tài chính, kiểm tra tỉ giá

tiền tệ và book vé máy bay. Ứng dụng được tạo ra bởi một tập đoàn công nghệ ứng dụng tại đầu Hàn Quốc, và CAN Group vinh dự được chọn làm đối tác để xây dựng front-end cho ứng dụng này.

Ứng dụng được tạo trên cả 2 hệ điều hành là iOS và Android. Có design, API đầy đủ. Hiện tại phiên bản Android đang cần tìm một bạn Freelance để hỗ trợ lập trình bổ sung một số tính năng mới cụ thể như sau:

Lập trình tính năng giúp hiển thị thông tin thời tiết cho các thành phố

Lập trình tính năng điều chinh, chỉnh sữa thông tin dữ liệu chi tiêu của người dùng (người dùng input vào app trước đây)

Lập trình tính năng quy đổi giá trị tiền tệ (USD – VND, etc, của ngừoi dùng đã được input vào app trước đây)

Kĩ năng: Android, Mobile App Development

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Vietnam

ID dự án: #11949936

1 freelancer đang chào giá trung bình ₫3444444 cho công việc này

FutureTechno1

Hi there, I’d like to be considered for your job position. I’m a Web Developer with a strong background developing with back end & front end. I can turn your requirement in a way that represents your brand and app Thêm

₫3444444 VND trong 3 ngày
(15 Nhận xét)
5.4