Basic C# + Excel and Access DB application - repost

Đã Hủy Đã đăng vào Aug 11, 2013 Thanh toán khi bàn giao
Đã Hủy Thanh toán khi bàn giao

Đây là bài tập của tôi, nếu bạn cần, có thể liên hệ tôi để làm lại cho đúng yêu câu của bạn

Trans to English:

This is my exercise, if you need, you can contact me to right to do according to your request

.NET Lập trình C#

ID dự án: #4815936

Về dự án

7 đề xuất Dự án từ xa Aug 12, 2013 đang mở

7 freelancer chào giá trung bình$279 cho công việc này

amrosamaeg

Ready when you ready

$555 USD trong 3 ngày
(4 Nhận xét)
2.9
angan

I'm interested

$555 USD trong 3 ngày
(3 Nhận xét)
2.0
vickkey7

I am ready to start this project....

$277 USD trong 10 ngày
(2 Nhận xét)
0.4
majaibashaianu

Hi ! Runned your application. It shows datagrid with xls import option. What is your deliverable supposed functionality ?

$100 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
mareksip

Dear Sir/Madam, I’m junior developer, ravenous for experience. I’m able to have the work done in very small amount of time and 100% quality that meets your requirements and expectations. I would kindly refer you to Pri Thêm

$155 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
unglevan

Tôi đã từng có kinh nghiệm làm về báo cáo dữ liệu. có thể thể định dạng dữ liệu dưới các dạng pdf, excell, word

$277 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Jodorosso

I would like doing this job for you

$35 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0