Đã Đóng

Xây dựng ứng dụng nhúng với nodejs

Tôi muốn lập trình 1 trang web (local host) đọc, hiển thị, chỉnh sửa và save file với nodejs

Kĩ năng: Node.js, HTML

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Hanoi, Vietnam

ID dự án: #33621802

8 freelancer chào giá trung bình$187 cho công việc này

(115 Nhận xét)
7.3
tetianaberina

Xin chào. Là chuyên gia nút, tôi đặt giá thầu cho dự án của bạn. Tôi chắc chắn rằng tôi có thể cung cấp cho bạn kết quả hoàn hảo. Tôi đang tìm kiếm câu trả lời của bạn sớm. Cảm ơn bạn.

$150 USD trong 2 ngày
(10 Nhận xét)
4.9
MaksimKholin

Hello Client. I've carefully read your job details. I'm attracted to your suggestion and have sufficient confident, so I have interested in your project and also you. I am an senior web developer with 7 years of histo Thêm

$99 USD trong 5 ngày
(4 Nhận xét)
3.3
vunguyen2607

Chào bạn, mình đã làm nodejs cho các công ty được 3 năm, và hiện tại vẫn dùng công nghệ này. Bạn đang làm đồ án môn học hả? Inbox mình rồi bọn mình trao đổi ha

$250 USD trong 7 ngày
(3 Nhận xét)
2.6
Andreiivanchik

Hello, I have read your requirements as well and understand. Also I can work in your budget. I have 5 years of working experience in web technologies and I have a strong working knowledge of framework. My skill: JavaS Thêm

$200 USD trong 2 ngày
(1 Nhận xét)
1.8
nguyencuong2986

Dear, Client I have checked the project description carefully, I am very interested to work with you now. As I am Web full-stack developer with 10+ years of experience, I have worked many web applications using framewo Thêm

$200 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
bathanh73

This is a basic project compared to my 2 years working experience, I can help you deploy to aws for free. You can send your request details through so I can see more details

$150 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
vinhpha111

Inbox để nói rõ thêm đi, bạn muốn read, edit file gì, có hình dung thao tác thế nào chưa, mức giá đó mình để biểu trưng thôi, sau khi trao đổi sẽ update lại nha.

$200 USD trong 14 ngày
(0 Nhận xét)
0.0