Đã Đóng

xây dựng website chia sẻ tài liệu học tập

Lập trình web frontend bằng Reactjs và backend bằng nodejs

Kĩ năng: Node.js, JavaScript, HTML, React.js Framework, MySQL

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Hanoi, Vietnam

ID dự án: #34809586

8 freelancer chào giá trung bình $16/giờ cho công việc này

sapotacorp

Hello sir, Could you let me know more details about project xây dựng website chia sẻ tài liệu học tập . We are highly interested to work for you. My latest JS projects are: jebly([login to view URL] [login to view URL] Thêm

$15 USD / giờ
(1113 Nhận xét)
9.3
andreibrut7

Hi, nguyenquoctrung2 I have seen your project details and I am very interested. I have rich experience with MERN stack and I have built many websites using react.js. I am sure I can do your project as perfect and faste Thêm

$20 USD / giờ
(16 Nhận xét)
4.7
shubhra0089

Hello Greetings! I am Shubhra Pandey and I have 7 years working experience in website design, web development, Mobile Apps Development(ios/Android). Being a full stack developer is a challenging role where you handl Thêm

$10 USD / giờ
(15 Nhận xét)
3.9
ristopavel75

Thanks for Reviewing I am Full-stack developer have an experience of 10+ years in web development like PHP/MySQL, JavaScript/jQuery and Mobile App development too. I have read your job description carefully and ready t Thêm

$10 USD / giờ
(1 Nhận xét)
1.5
viktorhirin

Hi, I have just read your job description and I can't help feeling that I am confident in your task. I am a senior developer with 5+ years' experience in HTML, CSS/SCSS, Tailwind CSS, JavaScript, PHP, Laravel, WordPres Thêm

$20 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
hoanguyenthai

I have skills about reactjs, nodejs. I have 6 months experience in similar position. I am working at Norway company in Viet Nam.

$15 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
coongasd

Tôi thành thạo các kĩ năng cần thiết để thực hiện dự án này, bạn có thể liên hệ tôi xem các dự án tôi đã thực hiện

$20 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
tronghoang007

Em đã có kinh nghiệm làm về mạng xã hội cho các lớp học chi sẻ kiến thức của thầy giáo cho học viên

$20 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0