Hỗ trợ xây dựng website TypeScript / React

Đã Đóng Đã đăng vào 2 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng

Cần tuyển freelancer hỗ trợ làm website cùng team. Website dùng React / TypeScript / Node.js. Codebase trên GitHub. Lương trả theo giờ. Có thể làm frontend hoặc backend.

Node.js Typescript React.js

ID dự án: #29558890

Về dự án

6 đề xuất Dự án từ xa 2 năm trước đang mở

6 freelancer chào giá trung bình $7/giờ cho công việc này

congphan3003

Hello sir First of all, thank you for your invitation. I'm Cong, I'm a ReactJS Developer with 2 years experience of working in ReactJS, Redux, Redux-Saga, other UI libraries like Bootstrap, Material-UI, and 1 year of Thêm

$8 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
KhanhNHB

Hello, my nam is Khanh I have been working with NodeJS and ReactJS more than 1 years. I've come to know that you are looking for a developer expert who knows the frontend or backend work very well. I want to let you Thêm

$8 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
aqphan200401

i have over 1 year in MERN stack with typescript. Hope to work with you If you have any question, please let me know

$5 USD / giờ
(1 Nhận xét)
0.0
longphamhoang

Chào anh. Em xin được đăng kí vào vị trí front end. Các kiến thức đã có: - chia component - props - redux - routing - sass - Es6

$8 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
myvt54

HI.mình đã có kinh nghiệm làm angular, mình có thể join làm FE cùng với team bạn. Hi vọng được hợp tác cùng bạn

$5 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0