Chuyển một file perl về php - Convert one file perl to php

Đã Đóng Đã đăng vào 3 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Tôi có một file viết bằng ngôn ngữ perl muốn chuyển về ngôn ngữ php. File perl mẫu được đính kèm theo.

i have a perl script. i want convert to php.

Perl PHP Kiến trúc phần mềm Linux Shell Script

ID dự án: #25462091

Về dự án

Dự án từ xa 3 năm trước đang mở