Đã Đóng

Flash Animator

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP/ JOB PURPOSES

Tạo chuyển động, hiệu ứng, hiệu ứng trình diễn trong game trên hệ thống mạng xã hội.

To produce Flash animation, effects, stage effects in social games

NHIỆM VỤ CHÍNH/ KEY RESPONSIBILITIES

 Tạo chuyển động sử dụng Flash;

 Tạo hiệu ứng trong game;

 Xây dựng Storyboard cho chuyển động;

 Tạo chất liệu sử dụng trong chuyển động Flash;

 Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Hội đồng thành viên nếu có.

• Producing Animation using Flash;

• Producing Effects;

• Producing storyboards for animation;

• Producing materials to be used in Flash animation;

• Other tasks as required by Member Council if any.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC/ REQUIREMENTS

• Có từ 2-3 năm kinh nghiệm sử dụng Flash, Photoshop và Illustrator;

• Thành thạo Photoshop và Illustrator để vẽ, tạo hình.

• 2-3 year working experience using Flash, Photoshop and Illustrator;

• Fully proficient in Photoshop and Illustrator to be able to create graphics.

LỢI THẾ/ ADVANTAGES

• Có kinh nghiệm vẽ, tạo hình;

• Có kinh nghiệm làm Flash cho điện thoại di động;

• Có khả năng sử dụng After Effect;

• Có khả năng làm việc bằng tiếng Anh.

 Experience in producing graphics;

 Experience in producing Flash for mobile;

 Experience in After Effect;

• Good command of English.

Kĩ năng: Adobe Flash, Illustrator, Photoshop

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Hanoi, Vietnam

ID dự án: #5817377

3 freelancer chào giá trung bình $36/giờ cho công việc này

swsindia

Dear hiring manager I have review your project requirement. I am an experienced Flash designer. I have worked for many companies and completed many projects. I can do all that you want and I will give you excel Thêm

$25 USD / giờ
(178 Nhận xét)
6.4
MagicProductions

Hi, we're a team of animators, film editors (award winning) and motion graphics experts. We specialize in flash and after effects. Examples: East Coast Photo [login to view URL] SlingShot Thêm

$44 USD / giờ
(3 Nhận xét)
4.4
Goodmobile

Hi, sir. I'm interested in your job. I can do this perfectly. If you give me the chance to do this, I'll do my best and you will be satisfy. I hope to discuss more detail and forward/ Thanks

$39 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0