Flash Animator

Đã Đóng Đã đăng vào Apr 17, 2014 Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP/ JOB PURPOSES

Tạo chuyển động, hiệu ứng, hiệu ứng trình diễn trong game trên hệ thống mạng xã hội.

To produce Flash animation, effects, stage effects in social games

NHIỆM VỤ CHÍNH/ KEY RESPONSIBILITIES

 Tạo chuyển động sử dụng Flash;

 Tạo hiệu ứng trong game;

 Xây dựng Storyboard cho chuyển động;

 Tạo chất liệu sử dụng trong chuyển động Flash;

 Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Hội đồng thành viên nếu có.

• Producing Animation using Flash;

• Producing Effects;

• Producing storyboards for animation;

• Producing materials to be used in Flash animation;

• Other tasks as required by Member Council if any.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC/ REQUIREMENTS

• Có từ 2-3 năm kinh nghiệm sử dụng Flash, Photoshop và Illustrator;

• Thành thạo Photoshop và Illustrator để vẽ, tạo hình.

• 2-3 year working experience using Flash, Photoshop and Illustrator;

• Fully proficient in Photoshop and Illustrator to be able to create graphics.

LỢI THẾ/ ADVANTAGES

• Có kinh nghiệm vẽ, tạo hình;

• Có kinh nghiệm làm Flash cho điện thoại di động;

• Có khả năng sử dụng After Effect;

• Có khả năng làm việc bằng tiếng Anh.

 Experience in producing graphics;

 Experience in producing Flash for mobile;

 Experience in After Effect;

• Good command of English.

Adobe Flash Illustrator Photoshop

ID dự án: #5817377

Về dự án

3 đề xuất Dự án từ xa May 24, 2014 đang mở

3 freelancer chào giá trung bình $36/giờ cho công việc này

Goodmobile

Hi, sir. I'm interested in your job. I can do this perfectly. If you give me the chance to do this, I'll do my best and you will be satisfy. I hope to discuss more detail and forward/ Thanks

$39 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0