Đã Đóng

xây dựng một website

Cần xây dựng website về học trực tuyến (eLearning), với các yêu cầu:

– Website gồm 3 phần chính: phần cho học viên, phần cho người hướng dẫn, phần quản trị (tham khảo [url removed, login to view] và [url removed, login to view]). Các khóa học gồm các video và bài trắc nghiệm (tham khảo [url removed, login to view]). Không rập khuôn, mà có phong cách riêng.

– Giao diện thoáng, dễ sử dụng, font chữ rõ, dễ nhìn.

– Có lựa chọn ngôn ngữ cho giao diện web (đa ngôn ngữ).

– Website sau khi thiết kế, có thể host lên Yahoo! Hosting hoặc [url removed, login to view]

Người thiết kế (hoặc nhóm thiết kế) phải có kinh nghiệm xây dựng các website đang hoạt động, có tính sáng tạo và chịu khó tìm tòi những tính năng mới. Yêu cầu nêu rõ cách thức tiến hành, ngôn ngữ lập trình (PHP, Java...) hoặc framework nào sẽ sử dụng...

Kĩ năng: Photoshop

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Hà Nội, Vietnam

ID dự án: #11296492

5 freelancer chào giá trung bình$518 cho công việc này

graphicworld13

Hi, Please give me opportunity to work with you I have expertise in PHP, CMS, wordpress, website design and development. I can build website for you as you mentioned in description.. I have done number of Thêm

$250 USD trong 5 ngày
(16 Nhận xét)
4.7
Sonia8619

Hello, I am writing a proposal for your job.I have gone through the complete job description and placed bid accordingly.I am really interested for this project as this is area of my [login to view URL] near about 8 year Thêm

$700 USD trong 12 ngày
(2 Nhận xét)
3.2
DesignEnlight

Hi I am SONAM I have a very good experience in Graphic Designing. Please have a look on my Portfolio and i am pretty sure i can do this job is much better way. i am flexible with the timing and i can submi Thêm

$250 USD trong 0 ngày
(8 Nhận xét)
2.7
omscoders

Hello, Can I get more details about the project? It will help us to get you a better quote. Please see our portfolio: [login to view URL] Lets Discuss Team OMS Coders

$555 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
guptajiwebmaker1

Hi There, I hope you are doing fine! I am Ganesh, I have read your the job descriptions very care fully. I am EXPERT Photoshop, Illustrator . so please give me a chance. I will provide you 100% quality work. Thêm

$833 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
solutionalls

Chào bạn, như bạn đề cập trong dự án tôi sẽ làm như vậy, trong ngôn ngữ đa và tất cả cũng cung cấp cho bạn bảng quản trị phụ trợ và tất cả để từ đó bạn có thể quản lý các trang web hoàn chỉnh và tất cả Tôi đã đ Thêm

$250 USD trong 10 ngày
(1 Nhận xét)
0.0