Đã Hủy

Xây dựng phần làm bài tập online trên website cho học viên học ngoại ngữ

Xây dựng phần làm bài tập online trên website cho học viên làm bài tập về nhà.

Sẽ có các tính năng chính sau:

1. Với users (Học viên)

- Đăng nhập vào acc của mình.

- Chọn bài tập để làm.

- Làm bài tập. Tự chấm điểm cho học viên sau khi làm xong. Trả lời và lưu kết quả về hệ thống.

- Xem profile, điều chỉnh thông tin đăng nhập.

- Xem status về tình hình học tập, làm bài tập...

2. Với Admin

a. Quản lý nội dung

- Tạo câu hỏi mới:

- Chỉnh sửa câu hỏi cũ.

Dạng câu hỏi: Text, Picture, Sound, Link Video youtube.

Dạng câu trả lời: Text

b. Xem kết quả học tập của học viên

Làm trên nền Joomla hoặc Wordpress.

Kĩ năng: HTML, PHP

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Da Lat, Vietnam

ID dự án: #5803332

2 freelancer chào giá trung bình¥9118 cho công việc này

raiakanksha49

These last 3 years I have devoted only to develop projects in PHP,wordpress, I can help you develop your project with quality. You are the boss and just tell me to do I will.

¥14736 JPY trong 18 ngày
(4 Nhận xét)
2.7
goodvendor

We offer ; Programming (Wordpress, front-end) and agile development - Custom module development - Troubleshooting: Wordpress, theme, extensions, customizations - Wordpress control panel assistance - Third-party e Thêm

¥14432 JPY trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
shivi4343

Hello dear, I’ve gone through your project description and would like to submit my candidacy for the same.I have great command on all my skills and i got very good reviews from my clients for my work. my portfolio i Thêm

¥3500 JPY trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0