Capture Image

Đã Đóng Đã đăng vào Nov 17, 2014 Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

viết 1 app trên android, mở app lên thì sẽ mở camera trước, có 1 button. người dùng nhấn thì sẽ chụp hình lại và up hình cùng với giá trị 1 biến đếm (mỗi lần chụp hình biến đếm sẽ tăng lên) lên server.

liên hệ 0978 729 465 để trao đổi chi tiết

PHP Kiến trúc phần mềm

ID dự án: #6744524

Về dự án

4 đề xuất Dự án từ xa Dec 24, 2014 đang mở

4 freelancer chào giá trung bình$253 cho công việc này

banoftuan

Tôi đã làm app có liên quan đến camera trên android Tôi đã làm app có liên quan đến camera trên android

$222 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
ngoctientg

OK, Mình đã có kinh nghiệm làm dự án thế này, nếu đồng ý thì thuê mình nhé. Bạn chỉ cần cung cấp cho mình link để up lên là ok. Có thể liên lạc quá điện thoại: 01682452668

$262 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
doduytrung

A proposal has not yet been provided

$277 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0