Xây dựng trang web

Đã Đóng Đã đăng vào Sep 3, 2014 Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Mình cần một bạn Clone site: [login to view URL] Yêu cầu: ở Hà Nội

Lưu ý: tối ưu code để giảm tải server Dung php

Hoàn thành dự án trong thời gian đảm bảo, giá hữu nghị nhé

Có thể hợp tác lâu dài

Mong hồi âm nhanh chóng của các bạn quan tâm!

Cám ơn nhiều

Drupal PHP Thiết kế trang web WordPress

ID dự án: #6406291

Về dự án

4 đề xuất Dự án từ xa Oct 10, 2014 đang mở

4 freelancer chào giá trung bình$220 cho công việc này

mituld

Hi I work towards providing reliable, relevant and robust IT solutions at most competitive prices to my customers. I ensure 100% customer satisfaction so lets start Thanks

$206 USD trong 7 ngày
(461 Nhận xét)
8.2
gopalvora

Hi I have gone through the details of your project and we find it well within our capabilities. I offer a wide range of services, including Web design, PHP/MySQL web application development, Open sources like Joo Thêm

$257 USD trong 7 ngày
(525 Nhận xét)
8.3
neildoan

Đề xuất vẫn chưa được gửi

$194 USD trong 6 ngày
(0 Nhận xét)
0.0