Đã Đóng

Amazon Product Advertising API

Tôi đang tìm 1 người có kinh nghiệm đăng ký 1 tài khoản Amazon Product Advertising API và kết nối API để lấy Amazon best seller product, product catalog.

I'm looking for an experienced one to get authorised Amazon account for Product Advertising API and use these APIs to get best seller product, product catalog

Kĩ năng: PHP, eCommerce

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Ho Chi Minh City, Vietnam

ID dự án: #22447763

3 freelancer chào giá trung bình$333 cho công việc này

GoogleRanking

HI Sir, Reliable & Honest Service Provider We Are Provide Complete SEO + SMO Work And Get 1st Page Rank Google Also Boost Traffic ,Sales ,Leads , 1. I have good OVERALL RATING , POSITIVE FEEDBACKS & PREFERRED FR Thêm

$250 USD trong 31 ngày
(42 Nhận xét)
5.1
artxpertz89

HELLO! I have read your project (Amazon Product Advertising API) details clearly and i am interested to work on it. I am a creative and experienced freelancer WEB DESIGNER / DEVELOPER I am here for long term work r Thêm

$250 USD trong 4 ngày
(4 Nhận xét)
3.3
hoatructhanhlam

Chào bạn, mình là lập trình viên chuyên về WEB, Mobile 4 năm kinh nghiệm. Đã làm việc với nhiều dịch vụ của Amazon. Mình tin rằng có thể đáp ứng được các yêu cầu của bạn. Vui lòng liên hệ mình để trao đổi thêm thông ti Thêm

$500 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0