Làm giao diện wordpress - open to bidding

Đã Đóng Đã đăng vào Apr 16, 2015 Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Hiện nay mình đang cần làm 1 dự án có thể xong dự án này giúp mình trong khoảng 4 5 ngày đổ lại. Mình muốn làm giao diện của trang [url removed, login to view] và website của mình là [url removed, login to view] đang dùng 1 template wp đã mua sẵn

Project của mình gồm 3 phần chính cần hoàn thiện.

1. Làm giống layout, style của trang mobafire bao gồm trang home và single post, sidebar (không bao gồm các chức năng )

2. Tạo thêm 1 template single post để viết 1 loại bài riêng ( link sau [url removed, login to view] -

và 4 có phần chính sẽ luôn có trong teamplate single post này, ảnh: [url removed, login to view] ( mình sẽ làm là nhập data vào 1 link post riêng, site mình đã tạo link add item rồi, khi đã có data khi viết bài post chỉ cần tìm item và gọi các item đó vào bài post, đã làm đc ô màu đỏ thứ 2 và tooltip link: [url removed, login to view] )

3. Tạo một template tag hoặc category để hiển thị các bài single post template phần 2. ( link [url removed, login to view] ) không cần đầy đủ chức năng như trong link có thể loại bỏ 1 số thứ. Mình sẽ mô tả chi tiết hơn khi trao đổi với bạn

eCommerce HTML MySQL PHP WordPress

ID dự án: #7498527

Về dự án

1 đề xuất Dự án từ xa May 23, 2015 đang mở

1 freelancer đang chào giá trung bình $222 cho công việc này

ngotuanthinh

có gì pm skype ngotuanthinh cho mình nhé, công việc của bạn khá nhiều nên mình cần trao đổi rõ hơn với bạn

$222 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0