Lập trình iOS trên nền tảng Web service và Android đã xây dựng xong

Đã Đóng Đã đăng vào 6 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Dự án thiết kế App cho Tổ chức phi chính phủ WWF, chúng tôi đã hoàn thiện xong web service và App Androi. Hiện tại, chúng tôi muốn tìm đối tác hỗ trợ hoàn thiện nốt phần app iOS còn lại.

Kiến trúc phần mềm

ID dự án: #13468748

Về dự án

8 đề xuất Dự án từ xa 6 năm trước đang mở