Đã Đóng

ONE EXPERT NETWORK

Trước đây tôi có nhờ 1 người lập trình trang web chuyển đổi điểm Token bằng ngôn ngữ PHP với Laravel. Nay do mất thông tin liên lạc người đó, nhưng tôi lại có nhu cầu làm thêm vài tính năng mới chưa có trong web này cùng việc mở rộng 1 vài tính năng đã có ở web đó. Tôi cần liên hệ bạn nào trên cộng đồng Freelancer dày dạn kinh nghiệm về PHP với Laravel và có thể đáp ứng nhanh nhất các yêu cầu của tôi. Tôi đồng ý sẽ trả chi phí thực hiện tốt nhất mà bạn mong muốn. LH - 091 9 40 50 80.

Kĩ năng: PHP, HTML, Laravel, Local Job

Địa điểm: Ho Chi Minh City, Vietnam

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Ho Chi Minh City, Vietnam

ID dự án: #26964212

3 freelancer chào giá trung bình$4000 cho công việc này

dinhthi

Chào Bạn Mình đã làm việc với Laravel nhiều năm vì vậy mình tin tưởng sẽ giúp bạn hoàn thiện dự án này Rất mong được làm viêc cùng bạn THanks

$4000 USD trong 30 ngày
(27 Nhận xét)
5.9
nguyentamcit

Chào bạn! Trước đây tôi có nhờ 1 người lập trình trang web chuyển đổi điểm Token bằng ngôn ngữ PHP với Laravel. >>Trang web laravel hiện tại của bạn chạy như thế nào rồi? thêm vài tính năng mới chưa có trong web này cù Thêm

$4000 USD trong 30 ngày
(4 Nhận xét)
4.1
IDS008

Hi! I am a PHP expert with over 6 years experience dealing with PHP, I can help working with your projects. I've previously worked on the exact same project for another employer. ✅PHP smarty, codeigntier, laravel platf Thêm

$4000 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.8