Cài đặt open Souce Web

Đang Thực Hiện Đã đăng vào 5 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đang Thực Hiện Thanh toán khi bàn giao

Cài đặt opensouce web. Cài đặt opensouce web lên server.

_ web php, yêu cầu biết PHP, Cassandra, Angular2, Nginx, Ubuntu, OpenSSL, RabbitMQ, Elasticsearch, Cordova, Neo4j, Elgg, Node.js, MongoDB, Redis, WebRTC, [login to view URL], TinyMCE, Ionic, Requirejs, OAuth, Apigen, Braintree.

- Có file hướng dẫn cài đặt.

- Hướng dẫn tô sử dụng và điều khiển web đó.

- Tại Quận thủ đức càng tốt.

- Làm việc nhanh xử lý ngay trong ngày.

AngularJS MonetDB PHP

ID dự án: #15491850

Về dự án

1 đề xuất Dự án từ xa 5 năm trước đang mở