Đã Đóng

Phát triển Cometchat Pro cho Wordpress - Buddyboss

Job Description:

Xin chào,

Chúng tôi cần phát triển tính năng Instant Message trên nền web cho dự án trang mạng xã hội với Cometchat Pro và Buddyboss. Có thể tích hợp vào Notification và Inbox có sẵn của Buddyboss. Chức năng tương tự bản plugin Cometchat Go dành cho Wordpress.

Kĩ năng: PHP, WordPress, HTML, CSS, Thiết kế trang web

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Ho Chi Minh City, Vietnam

ID dự án: #27051789