Đã Đóng

Xây dựng plugin tính phí giao hàng theo api trên wordpress

Xây dựng 1 plugin wordpress, tính và hiển thị chi phí giao hàng theo địa chỉ khách lựa chọn trên checkout page qua API tính phí giao hàng của Misa Eshop.

Link API: [login to view URL]

Kĩ năng: PHP, WordPress

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Thành phố Thủ Đức, Vietnam

ID dự án: #34137840

6 freelancer chào giá trung bình$193 cho công việc này

(1195 Nhận xét)
9.3
(116 Nhận xét)
7.4
tdteam

Hello, mình là wp experter. Mình cũng đang phát triển tích hợp api đơn vị shipping VN vào woocommecer. Mình đã check api bạn gửi, nó cũng tương tự các API của GHTK, GHN,.... Hãy thảo luận chi tiết dự án Thanks !

$200 USD trong 7 ngày
(210 Nhận xét)
7.0
cryptxelgame4

Hi, My name is Cristhian an experienced developer, I read all your description and I am so interested in, I would appreciate a lot if we discuss details in [login to view URL] regards

$200 USD trong 4 ngày
(19 Nhận xét)
4.7
SaraHaider01

Hello, I will create a custom plugin to calculate and display the delivery cost according to the address selected by the customer on the checkout page via Misa Eshop's delivery charge API by using WordPress, PHP, JavaS Thêm

$200 USD trong 7 ngày
(10 Nhận xét)
4.4
DungNeo

Xin chào! TÔi đã xử lý về API rất nhiều & wordpress rất vui nếu được hợp tác với bạn! E mai của tôi: dungneo acong gmal chấm com! tks!

$180 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0