Đang Thực Hiện

Viết phần mềm

Viết một API dạng web services hoặc Class Library bằng ngôn ngữ C# để có thể tương tác được với Plugin Woocommerce của Wordpress

Kĩ năng: Lập trình C#, PHP, Kiến trúc phần mềm, Dịch vụ Web, WordPress

Về khách hàng:
( 149 nhận xét ) Ho Chi Minh City, Vietnam

ID dự án: #6928932

6 freelancer chào giá trung bình$525 cho công việc này

databasewebvn

hi vietnam mình làm C# 8 năm rồi. rất vui dc làm việc với bạn. bạn có ở đó ko để trao đổi thêm alo Thanks

$555 USD trong 10 ngày
(32 Nhận xét)
7.0
sunsoftpro

Hi Employer, I have read your description and been interested in your project. Please give me more details of your API. I'm ready to discuss and start to work on it now. ==================================== PLEASE Thêm

$736 USD trong 30 ngày
(128 Nhận xét)
7.3
yangqingqing

A proposal has not yet been provided

$500 USD trong 10 ngày
(10 Nhận xét)
5.9
phongpro

A proposal has not yet been provided

$555 USD trong 10 ngày
(23 Nhận xét)
4.5
zipweb

Hi there, I am Cuong. I have strong experience in PHP, HTML, CSS, Javascript. I can do quickly your issues. If you are interested please kindly contact me at your convenience. I am available any time. Your Sincerely

$555 USD trong 3 ngày
(2 Nhận xét)
1.6
sliopio

Please a.d.d Me S.k.y.p.e I.d---jolip05 for more discus *********************************************************************************************************

$250 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0