Viết phần mềm

Đang Thực Hiện Đã đăng vào Jan 2, 2015 Thanh toán khi bàn giao
Đang Thực Hiện Thanh toán khi bàn giao

Viết một API dạng web services hoặc Class Library bằng ngôn ngữ C# để có thể tương tác được với Plugin Woocommerce của Wordpress

Lập trình C# PHP Kiến trúc phần mềm Dịch vụ Web WordPress

ID dự án: #6928932

Về dự án

6 đề xuất Dự án từ xa Jan 20, 2015 đang mở

6 freelancer chào giá trung bình$525 cho công việc này

databasewebvn

hi vietnam mình làm C# 8 năm rồi. rất vui dc làm việc với bạn. bạn có ở đó ko để trao đổi thêm alo Thanks

$555 USD trong 10 ngày
(32 Nhận xét)
7.0
sunsoftpro

Hi Employer, I have read your description and been interested in your project. Please give me more details of your API. I'm ready to discuss and start to work on it now. ==================================== PLEASE Thêm

$736 USD trong 30 ngày
(128 Nhận xét)
7.3
yangqingqing

A proposal has not yet been provided

$500 USD trong 10 ngày
(10 Nhận xét)
5.9
phongpro

A proposal has not yet been provided

$555 USD trong 10 ngày
(23 Nhận xét)
4.5
zipweb

Hi there, I am Cuong. I have strong experience in PHP, HTML, CSS, Javascript. I can do quickly your issues. If you are interested please kindly contact me at your convenience. I am available any time. Your Sincerely

$555 USD trong 3 ngày
(2 Nhận xét)
1.6
sliopio

Please a.d.d Me S.k.y.p.e I.d---jolip05 for more discus *********************************************************************************************************

$250 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0