Thiết kế website theo yêu cầu

Đã Đóng Đã đăng vào 5 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

MAIN FEATURE

* Tự động lấy lấy link download APK và upload lên máy chủ (Get full APK characteristics: version, package name, download size, Android version, device dpi, apk md5, apk advanced features, apk upload time) import full content from Play Store.

* Full Play Store Post details supported (links, text, images, videos, sounds, full content)

* Automatically generate post categories or tags from Play Store posts

* Atomatically generate a featured image for the post

* Using Play Store API in combination with Google Knowledge Graph API

* Smart Download Timing: This smart feature prevents any other web using our download link on their blog, because the download link keeps changing AUTOMATICALLY in every 24 hours

* Tải ảnh về máy chủ tự động.

* Tự động phát hiện và xuất bản bài viết khi có games/apps mới được xuất bản trên Google play.

* Tự động cập nhật file APK và thông tin chi khi games/apps có bản update mới.

* Lọc và lấy dữ liệu loại ứng dụng theo danh mục

* Tự động tạo các danh mục hoặc thẻ TAG.

* Xác định hạn chế xuất bản (Apps/Games): Không xuất bản các bài đăng không có hình ảnh, bài viết có tiêu đề / nội dung ngắn / dài.

DEMO: [login to view URL]

Ai có khả năng làm tốt thì hãy chào giá nhé. Để khỏi mất thời gian của hai bên

* Upload images to the server automatically.
* Automatically detect and publish articles when new games/apps are published on Google Play
* Automatically update APK files and information when games/apps have new updates.
* Filter and get application type data by category
* Automatically create TAG catalogs or tags.
* Define publishing restrictions (Apps/Games): Do not publish posts without images, articles with short title/content.

Android Lập trình C# JavaScript Mobile App Development PHP

ID dự án: #16910313

Về dự án

3 đề xuất Dự án từ xa 5 năm trước đang mở

3 freelancer chào giá trung bình₫22962963 cho công việc này

Heroonl

Tôi có hơn 2 năm kinh nghiệm lập trình c# . Đã tìm hiểu về các api và các thư việc hỗ trợ get thông tin của Play Store. Thời gian hoàn thành dự án có thể thương lượng để hoàn thành nhanh hơn ngày dự kiến.

₫18888888 VND trong 25 ngày
(0 Nhận xét)
0.0