Lập trình web PHP dành cho người Việt ở HCM

Đã Hủy Đã đăng vào 3 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Hủy Thanh toán khi bàn giao

Tôi đang có trang web [login to view URL], cần làm thêm một trang để thống kê và show ra biểu đồ tăng trưởng lợi nhuận của từng khách hàng. Bạn cần có kinh nghiệm làm việc với biểu đồ nhé. Thời gian hoàn thành cần trong đúng 7 ngày, do vậy khả năng lập trình bạn phải tốt và thời gian bạn phải có. Nếu bạn phù hợp xin vui lòng liên hệ với tôi để hợp tác nhé.

PHP

ID dự án: #24258281

Về dự án

10 đề xuất Dự án từ xa 3 năm trước đang mở

10 freelancer chào giá trung bình$505 cho công việc này

rwebexe

Hi, I've read the project description and definitely can help you to make your project. I'll provide you with the highly skilled & professional UI/UX/HTML/CSS, PHP, Angular, JavaScript, MySQL, front & back-end web dev Thêm

$500 USD trong 10 ngày
(49 Nhận xét)
6.7
Jee1980

Hello I am a senior full-stack developer and I have rich experience in Chart js. I am sure for your project we need chart js and data-table skill. Also, I have enough skills for your project and I am free for you. So Thêm

$300 USD trong 7 ngày
(35 Nhận xét)
6.2
cofeeman15

Hello. I have 7 years of rich experience in chat development. I can make a website perfectly like stockvn.net. Browser & Device Compatible, Responsive and Attractive Design, Good Comprehension, Responsive Skill, Robu Thêm

$750 USD trong 7 ngày
(3 Nhận xét)
2.5
smiticbiz

Hi Nguyen. I read your requirement. I have excellent chart, javascript skills, can deliver perfect . will deliver on 7 days. I willing to live server add-on, checking code after pull git Thanks Sasa

$500 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
tam93

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

$500 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
haduyhungtut

Đã từng tham gia làm một số dự án về quản lý tài chính, thống kê chi tiết theo từng điều kiện Có kinh nghiệm phân tích dữ liệu và hoàn toàn có khả năng hoàn thành dự án trong thời gian quy định

$450 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0