Đã Hủy

Lập trình web PHP dành cho người Việt ở HCM

Tôi đang có trang web [login to view URL], cần làm thêm một trang để thống kê và show ra biểu đồ tăng trưởng lợi nhuận của từng khách hàng. Bạn cần có kinh nghiệm làm việc với biểu đồ nhé. Thời gian hoàn thành cần trong đúng 7 ngày, do vậy khả năng lập trình bạn phải tốt và thời gian bạn phải có. Nếu bạn phù hợp xin vui lòng liên hệ với tôi để hợp tác nhé.

Kĩ năng: PHP

Về khách hàng:
( 3 nhận xét ) TP HCM, Vietnam

ID dự án: #24258281

10 freelancer chào giá trung bình$505 cho công việc này

erashrafkamal

✅PHP EXPERT,,,,,I CAN START NOW✅ Hello there, Thanks for job posting. I have read the description carefully and give you 100% assistance as PHP Developer. Skills- PHP, Laravel, Codeigniter, MySQL, JQUERY, AJAX, HT Thêm

$750 USD trong 25 ngày
(49 Nhận xét)
7.0
rwebexe

Hi, I've read the project description and definitely can help you to make your project. I'll provide you with the highly skilled & professional UI/UX/HTML/CSS, PHP, Angular, JavaScript, MySQL, front & back-end web dev Thêm

$500 USD trong 10 ngày
(49 Nhận xét)
6.7
Jee1980

Hello I am a senior full-stack developer and I have rich experience in Chart js. I am sure for your project we need chart js and data-table skill. Also, I have enough skills for your project and I am free for you. So Thêm

$300 USD trong 7 ngày
(35 Nhận xét)
6.2
RusselExpert

⭐ Dear Client. ⭐ How have you been? I can start now. I've read your project description carefully. I am an excellent Full-Stack Web development expert. I think your project is very suitable for me. I 'm very intereste Thêm

$500 USD trong 7 ngày
(20 Nhận xét)
5.6
Graphikqueen

Hello I am With 5 years of full-stack web development experience.I will provide you best website designing and developent services at resonable price. I can do all type of website like simple informational,ecommer Thêm

$300 USD trong 3 ngày
(23 Nhận xét)
4.7
nusystec

Dear Customer Greetings for the day!! Let me introduce as Agnesh Arya and i have 12 + years experience into PHP based development. I have expertise with PHP based frameworks along with below mentioned skills 1 An Thêm

$500 USD trong 7 ngày
(12 Nhận xét)
3.7
cofeeman15

Hello. I have 7 years of rich experience in chat development. I can make a website perfectly like stockvn.net. Browser & Device Compatible, Responsive and Attractive Design, Good Comprehension, Responsive Skill, Robu Thêm

$750 USD trong 7 ngày
(3 Nhận xét)
2.5
smiticbiz

Hi Nguyen. I read your requirement. I have excellent chart, javascript skills, can deliver perfect . will deliver on 7 days. I willing to live server add-on, checking code after pull git Thanks Sasa

$500 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
tam93

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

$500 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
haduyhungtut

Đã từng tham gia làm một số dự án về quản lý tài chính, thống kê chi tiết theo từng điều kiện Có kinh nghiệm phân tích dữ liệu và hoàn toàn có khả năng hoàn thành dự án trong thời gian quy định

$450 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0