Làm website về hệ thống CRM nhỏ cho công ty 30 nhân sự

Đã Đóng Đã đăng vào 3 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Công ty tôi kinh doanh lĩnh vực rèm cửa ( [login to view URL])

I-Yêu cầu

Cần làm 1 website CRM nhỏ ( Laravel , Mysql ) để quản lý khách hàng.

II- Mô tả chức năng website

1- Quản lý khách hàng ( nhân viên )

Quản lý khách hàng

2- Đơn Hàng ( nhân viên nhập đơn )

a. Tự động sinh ra đơn đặt hàng

b. Có tiến độ đơn hàng

c. Khách hàng tra cứu đơn hàng và bảo hành bằng sdt và email

Quản lý đơn hàng ( giám đốc )

3- Báo cáo đơn hàng ( giám đốc )

4- Đơn đặt hàng phụ kiện ( quản lý )

5- Báo cáo đơn đặt hàng phụ kiện ( giám đốc )

6- Công Nợ ( giám đốc )

7- Nhân Viên ( giám đốc )

Quản lý nhân viên

III- Hình thức hợp tác

hợp đồng thuê nhân viên thiết kế phần mềm

IV- Kinh nghiệm yêu cầu : laravel , mysql và hiểu biết về các hệ thống CRM, ERP....

Laravel CRM ERP MySQL

ID dự án: #25809303

Về dự án

3 đề xuất Dự án từ xa 3 năm trước đang mở

3 freelancer chào giá trung bình$2695 cho công việc này

Mobiquick

Chào, Tôi là một nhà phát triển cao cấp làm việc ở đây với nhóm nhỏ với các giá trị hỗn hợp và kinh nghiệm. Tôi đã xem qua bài viết của bạn và tôi thấy nhà phát triển hoàn hảo của mình và rất thích trở thành một phần Thêm

$2250 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.8