Cài đặt Website PHP lên Server có sẵn, trỏ tên miền

Đã Đóng Đã đăng vào 3 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Chúng tôi cần cài đặt Website PHP đóng gói, Database đã có sẵn lên Server, trỏ tên miền vào.

PHP Web Hosting MySQL

ID dự án: #37424671

Về dự án

7 đề xuất Dự án từ xa 2 tháng trước đang mở

7 freelancer chào giá trung bình$152 cho công việc này

tdteam

Hello, Mình là PHP developer, mình đã hoàn thành nhiều dự án bằng php nên có kinh nghiệm trong việc cài đặt , di chuyển, migrate website. Vui lòng trao đổi cụ thể về dự án Thanks!

$140 USD trong 1 ngày
(204 Nhận xét)
7.2
hainh

Chào bạn, Mình có kinh nghiệm quản trị server và web với Nginx/Apache + PHP/Javascript + DNS management (với CloudFlare, AWS Route 53, GoDaddy). Rất mong được trao đổi thêm với bạn. Thanks, Hai

$200 USD trong 3 ngày
(5 Nhận xét)
4.2
danielhpp

Hello, Thanks for your job posting. I have been working as a web developer for 10 years. I believe I can help you with 100% satisfactory results. I am ready to start immediately and can complete with high-quality, fast Thêm

$200 USD trong 2 ngày
(1 Nhận xét)
1.8
Miron929

✔️✔️Hi, I've worked with other clients in similar project, so I have 8+ years of rich experiences with skills including PHP, MySQL, Web Hosting. Specially I can work on your time zone for the good communication. I'd li Thêm

$100 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
zusini94vn

Có thể quản trị hệ thống , bảo mật hệ thống , hỗ trợ kiểm tra bảo mật. Chống dos , ddos website , game server

$160 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
anhnbh

Tôi đã hỗ trợ rất nhiều khách hàng trong mảng này và có thể tự tin hoàn thành tốt và có thể hoàn thành trong thời gian sớm nhất để tiết kiệm chị phí

$150 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0