I would like to hire a Moodle Expert

Đã Đóng Đã đăng vào 4 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Bước 1: tạo kho đề thi theo cây phân cấp thư mục của các khối lớp

Bước 2: xây dựng ma trận đề

Bước 3:thành lập đề theo ma trận

Bước 4:tính độ khó câu hỏi theo công thức

Bước 5: tính độ khó đề thi ban đầu

Bước 6: cho hs làm bài và lấy kết quả

Bước 7: điều chỉnh lại độ khó câu cho hợp lý

Moodle PHP

ID dự án: #18236134

Về dự án

1 đề xuất Dự án từ xa 4 năm trước đang mở

1 freelancer đang chào giá trung bình $555 cho công việc này

lbl8194

Xin chào, Mình hiện là Web developer có 5 Năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực này. Mình có thể hoàn thành dự án này trong 7 ngày với mức phí là 500$ nhé.

$555 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0