Write some Software

Đã hoàn thành Đã đăng vào 6 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã hoàn thành Thanh toán khi bàn giao

VBA code help

PHP Kiến trúc phần mềm

ID dự án: #14460565

Về dự án

6 đề xuất Dự án từ xa 6 năm trước đang mở

Được trao cho:

wangbeizou

Hello. How are you today. I have read and understood the project. Relevant Skills and Experience And I'm expert in VBA, Excel, Access etc. Proposed Milestones $25 USD - milestone I wait for your good reply. Thanks.

$25 USD trong 1 ngày
(66 Đánh Giá)
5.7

6 freelancer chào giá trung bình$79 cho công việc này

usman1493

Hey A VBA expert developer is here I have good advanced expertise in VBA Feel Free to message me We can discuss about the details in chat Regards Relevant Skills and Experience VBA Proposed Milestones $25 USD - Initi Thêm

$25 USD trong 1 ngày
(48 Nhận xét)
5.3
Xeeshanah

I have proficiency in multiple languages and problem solving skills. So i feel confident i can help you with your task, You seem a student to me Relevant Skills and Experience . Proposed Milestones $20 USD - default

$20 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0