Đã Đóng

Canvas web, html web

Cần 2 dev làm dự án web canvas ( dạng game mini ). Đã có dev backend.

Hãy liên hệ để trao đổi rõ hơn, không chín tắm lăm, tám sáu lăm bốn lăm bảy.

Cảm ơn

Kĩ năng: PSD to HTML, HTML5, Google Canvas, JavaScript

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Ha Noi, Vietnam

ID dự án: #31670113

5 freelancer chào giá trung bình$1245 cho công việc này

mastersapp

hello, we are a team of 40+ experienced developers with a deep knowledge of HTML,JAVASCRIPT,WEBSITE DESIGN,GRAPHIC DESIGN,WEB DEVELOPMENT ,MySQL, CSS, WORDPRESS,LARAVEL,PHP ETC. kindly message me for further discussion Thêm

$1300 USD trong 7 ngày
(20 Nhận xét)
6.0
Walkingdreams

Hello, we have very strong experience with PHP, CI, Laravel, Shopify, WordPress, CSS, HTML, Boostrap, etc Let's have a quick chat to discuss. Contact us now for further discussion. I am an expert Developer having 9 Thêm

$1300 USD trong 7 ngày
(16 Nhận xét)
5.8
(14 Nhận xét)
4.7
omer19

hello, I have seen that you need an experienced web developer for Canvas web, html web . I am a professional web developer with more than 10 years experience. I have carefully understood your project requirements am Thêm

$1300 USD trong 10 ngày
(1 Nhận xét)
0.0
ngothuan1473

Thích hợp thật nhiều game và thay đổi theo định kì để mini game không bị nhàn chán về mặt nội dung, thu hút nhiều đối tượng

$1200 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0