Đã Đóng

CẦN VIẾT HỆ THỐNG CHATBOT AUTO TRẢ LỜI TỰ ĐỘNG

MÌNH CẦN VIẾT HỆ THỐNG CHATBOT AUTO, TRẢ LỜI TỰ ĐỘNG THEO KỊCH BẢN. CÓ THỂ TÍCH HỢP VÀO CÁC HỆ THỐNG, WEB, APP, FACEBOOK ...V..V....

BẠN NÀO ĐÃ TỪNG VIẾT THỆ THÔNG NHƯ NÀY BÁO GIÚP MÌNH

Kĩ năng: Python, PHP, Vue.js Framework, ASP.NET

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Ho Chi Minh City, Vietnam

ID dự án: #33598074

2 freelancer chào giá trung bình$375 cho công việc này

kabaur25

Xin chào, tôi đã đọc mô tả của bạn và tôi hiểu nhu cầu của bạn. Tôi sẽ tạo một hệ thống chatbot tự động cho bạn, hệ thống này có thể trả lời tự động tùy theo tình huống. Vui lòng tham gia trò chuyện để chúng ta cùng th Thêm

$500 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
maryablaze

xin chào, tôi đã Đọc và hiểu yêu cầu của bạn về việc tạo hệ thống bot trò chuyện tự động, tôi có một số câu hỏi quan trọng muốn hỏi, vui lòng nhắn tin cho tôi để thảo luận thêm về dự án và bắt đầu nó sớm nhất có thể

$250 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0