CẦN VIẾT HỆ THỐNG CHATBOT AUTO TRẢ LỜI TỰ ĐỘNG

Đã Đóng Đã đăng vào 1 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

MÌNH CẦN VIẾT HỆ THỐNG CHATBOT AUTO, TRẢ LỜI TỰ ĐỘNG THEO KỊCH BẢN. CÓ THỂ TÍCH HỢP VÀO CÁC HỆ THỐNG, WEB, APP, FACEBOOK ...V..V....

BẠN NÀO ĐÃ TỪNG VIẾT THỆ THÔNG NHƯ NÀY BÁO GIÚP MÌNH

Python PHP Vue.js Framework ASP.NET

ID dự án: #33598074

Về dự án

1 đề xuất Dự án từ xa 1 năm trước đang mở

1 freelancer đang chào giá trung bình $250 cho công việc này

maryablaze

xin chào, tôi đã Đọc và hiểu yêu cầu của bạn về việc tạo hệ thống bot trò chuyện tự động, tôi có một số câu hỏi quan trọng muốn hỏi, vui lòng nhắn tin cho tôi để thảo luận thêm về dự án và bắt đầu nó sớm nhất có thể

$250 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0