Customize các form, report trong Odoo

Đã hoàn thành Đã đăng vào 3 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã hoàn thành Thanh toán khi bàn giao

Cần tìm người có kinh nghiệm customize Odoo

Python ERP Kiến trúc phần mềm PHP MySQL

ID dự án: #21874464

Về dự án

2 đề xuất Dự án từ xa 3 năm trước đang mở

Được trao cho:

Phuocvu5438

We can discuss the price after i understand your request and etm for this task..................,,,,,,..₫:&:!:

$120 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0