Đã hoàn thành

Customize các form, report trong Odoo

Cần tìm người có kinh nghiệm customize Odoo

Kĩ năng: Python, ERP, Kiến trúc phần mềm, PHP, MySQL

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Thanh Xuân, Vietnam

ID dự án: #21874464

Được trao cho:

Phuocvu5438

We can discuss the price after i understand your request and etm for this task..................,,,,,,..₫:&:!:

$120 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

2 freelancer chào giá trung bình$143 cho công việc này

ajayjaviya

I am Odoo(Formaly OpenERP) Technical Developer having around 7 years of experience (I have started my carrier in 2012 with odoo india) , Worked with Odoo Versions : 6.1, 7.0, 8.0 , 9.0, 10.0 , 11.0 and 12.0. My Major Thêm

$166 USD trong 3 ngày
(2 Nhận xét)
3.7