Thuê người code tool get data user interact live tiltok

Đang Thực Hiện Đã đăng vào 4 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đang Thực Hiện Thanh toán khi bàn giao

Lấy được dữ liệu người tham gia, bình luận, tặng quà , thả tim trong phiên live. Lưu lại trên tool rồi hiển thị lại trên tool. Web hoặc app đều đc ưu tiên làm trên web

I need to get the name of the live stream participant, the comment content, the giveaway, and the video heart rate you can get those. should remember that tiktok's api doesn't support getting this data

Python Thiết kế trang web

ID dự án: #36568172

Về dự án

3 đề xuất Dự án từ xa 4 tháng trước đang mở

Được trao cho:

tariqahmed22

I'm Tariq Ahmed, a software engineer with extensive experience in software development. I have worked on a variety of projects, including web design and Android app development. I understand that you are looking for s Thêm

$80 USD trong 1 ngày
(2 Đánh Giá)
3.2

3 freelancer chào giá trung bình$120 cho công việc này

SuptoKumar

Hi there! I'm Somir and I'm a full-stack web developer with PHP/Laravel. I have extensive experience in web design and development as well as software development and bug fixing. I understand that you're looking for s Thêm

$80 USD trong 1 ngày
(19 Nhận xét)
4.8
hussainmuzammal4

✅ ⭐✅ ⭐✅ ⭐✅ ⭐✅⚡⚡⚡⚡⚡⚡╰┈➤╰┈➤╰┈➤ I have been working here since the 2020(الحمد لله) ,Thanks for posting and sharing your project.I have experience in this work ,let be handle this task to me ,i am willing to start Now Jus Thêm

$200 USD trong 1 ngày
(5 Nhận xét)
3.3