Đã Đóng

Chỉnh sửa trang web quản lý tài liệu

Trang web quản lý tài liệu kỹ thuật máy bay viết bằng python django cần nâng cấp chỉnh sửa. Estimate khoảng 1 Manmonth.

Công việc tại Hà Nội, cần onsite để làm việc trực tiếp

Kĩ năng: Python, Django, HTML, Kiến trúc phần mềm, JavaScript

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Hanoi, Vietnam

ID dự án: #29757010

8 freelancer chào giá trung bình$1482 cho công việc này

(1058 Nhận xét)
9.1
saubhagyamweb

Hi! I'm a professional Python developer, with over 5 years of experience in JavaScript, Python, Django, Software Architecture, HTML, I've previously worked on the exact same project for another employer. We can discus Thêm

$1000 USD trong 30 ngày
(17 Nhận xét)
6.2
CrazyProger

How are you? I understand your requirements clearly and am interested in your project. I am a passionate Django developer with 5 years of experience. I will offer fast delivery and stable & clean code. I am availab Thêm

$1000 USD trong 8 ngày
(28 Nhận xét)
6.0
makeyourtomorrow

Dear, Sir! I am an expert developer with 8+ years experiences in Python, HTML, JavaScript, Software Architecture and Django. An expert developer, able to learn and adapt quickly to new technologies. I've read the job d Thêm

$1250 USD trong 7 ngày
(19 Nhận xét)
5.7
metlickijv

Hi there. I am a top talent python Django developer with extensive experience. I have complete lots of similar projects using python packages. As an expert, I can provide high-quality results within the deadline. You c Thêm

$3000 USD trong 30 ngày
(14 Nhận xét)
5.7
erbaghdasaryan

Chào. Tôi là một nhà phát triển django và bình khéo léo. Tôi có thể có cơ hội để thảo luận về dự án của bạn. đang chờ đợi

$1300 USD trong 10 ngày
(5 Nhận xét)
4.4
LinhNN

Hi there, I'm Vietnamese and I am a developer with 5+ years of experience in Web programming with Python(Django, Flask, SQLAlchemy, PostgreSQL) & VueJS (or HTML, CSS, JS) in many different fields. Customers are alwa Thêm

$1500 USD trong 14 ngày
(8 Nhận xét)
3.6
RBLVN

Dear Client, Chúng tôi là công ty Rabiloo. Vui lòng tham khảo profile và portfolio của công ty tại link dưới đây: Portfolio [login to view URL] Profile https://driv Thêm

$1500 USD trong 30 ngày
(0 Nhận xét)
0.0