Tuyển lập trình viên React JS hoặc React Native

Đã Đóng Đã đăng vào 2 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Yêu cầu công việc:

+ Chịu được áp lực cao để phát hành sản phẩm đúng thời gian đề ra và đạt được chất lượng.

+ Có kiến thức về OOP, các design patterns thông dụng, các khái niệm về clean-code, code optimization, từng làm qua SASS.

+ Hiểu biết và làm thuần thục các công nghệ web mới: React.Js, React Native, Vue.js, jQuery, JavaScript ES6, HTML5, CSS, Bootstrap, Razor, ASP.NET, Node.JS, C#, Rest API, Web API có hiểu biết về các thư viện mã nguồn mở để đề xuất, và ứng dụng vào project.

- Có kinh nghiệm làm việc với kiến trúc Front-end, Back-end.

- Lập trình được giao diện từ template có sẵn.

React.js React Native JavaScript HTML CSS

ID dự án: #29998321

Về dự án

3 đề xuất Dự án từ xa 2 năm trước đang mở

3 freelancer chào giá trung bình$188 cho công việc này

eunoia0107

Hello, how are you? i ave checked your requirement in detail i can give good result to you please chat with me thanks

$140 USD trong 4 ngày
(10 Nhận xét)
2.9