[React-native] [Vietnamese only ] ứng dụng học từ vựng tiếng anh

Đã Đóng Đã đăng vào 2 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Xin chào tôi cần 1 bạn làm cho tôi ứng dụng react-native này

[login to view URL]

budget: 5,000 -> 7,000,000

React Native Android iOS Development Mobile App Development

ID dự án: #30607245

Về dự án

4 đề xuất Dự án từ xa 2 năm trước đang mở

4 freelancer chào giá trung bình$275 cho công việc này

DeveloperRamazan

Hello, dear. How are you? I have read your description and I see what you want as an experienced full stack & React native dev with 5+yrs of experience. I have done many projects using React native and Node js, Python Thêm

$300 USD trong 7 ngày
(3 Nhận xét)
4.0
bohdansmoliar

Hi, there. I am a senior app developer. I've checked your figma and I understood you are going to build a app using react-native. I feel I am fit for your project because I have 7 years of experience in this field. I a Thêm

$200 USD trong 7 ngày
(2 Nhận xét)
2.2
ezapavichus

⭐⭐⭐⭐⭐ I Can Make Your App ⭐⭐⭐⭐⭐ Hello there! I am so glad because you see my letters. I read your details and then I am very eager to complete your project so I leave these letters. Well I have strong experience in f Thêm

$300 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0