Render Virtual Reality (thực tế ảo) từ file 3DsMax

Đã Đóng Đã đăng vào 5 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Mình cần một bạn render giúp mình file thực tế ảo (virtual reality), và video dạng 3D từ file 3Dsmax.

3D Animation Tạo hình 3D 3ds Max After Effects Maya

ID dự án: #17350280

Về dự án

5 đề xuất Dự án từ xa 5 năm trước đang mở

5 freelancer chào giá trung bình$27 cho công việc này

giritech

Hi, Please give me opportunity to work for you in Render Virtual Reality . I have well experience in this field of 7+ years. I have expertise in 3D with the 3ds max SOFTWARE . There will be no delay in my work I ha Thêm

$25 USD trong 1 ngày
(133 Nhận xét)
6.5