Đã Đóng

Render Virtual Reality (thực tế ảo) từ file 3DsMax

Mình cần một bạn render giúp mình file thực tế ảo (virtual reality), và video dạng 3D từ file 3Dsmax.

Kĩ năng: 3D Animation, Tạo hình 3D, 3ds Max, After Effects, Maya

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Vietnam

ID dự án: #17350280

5 freelancer chào giá trung bình$27 cho công việc này

giritech

Hi, Please give me opportunity to work for you in Render Virtual Reality . I have well experience in this field of 7+ years. I have expertise in 3D with the 3ds max SOFTWARE . There will be no delay in my work I ha Thêm

$25 USD trong 1 ngày
(133 Nhận xét)
6.5
$25 USD trong 1 ngày
(60 Nhận xét)
6.4
$30 USD trong 1 ngày
(5 Nhận xét)
3.7
$25 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
$30 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0