Do some data entry

Đã Đóng Đã đăng vào 6 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Sao chép thông tin từ một vài trang web

Tìm kiếm qua mạng Nghiên cứu

ID dự án: #13832775

Về dự án

4 đề xuất Dự án từ xa 6 năm trước đang mở

4 freelancer chào giá trung bình$24 cho công việc này

kreativeapostle

Vui lòng xem xét tôi cho nhiệm vụ. cảm ơn

$30 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
pr0c0der

I m good in this type of work. hire me ,i will make u satisfied. Thank you very Much

$15 USD trong 0 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Wearee

Tôi cảm thấy tôi sẽ làm tốt công việc này....................................................................................................................................................................

$25 USD trong 0 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
mthangpdca

Tôi có kinh nghiệm viết tool khai thác dữ liệu, get data web. hãy nêu rõ hơn yêu cầu của bạn vì tùy theo lượng data bạn muốn sao chép mà có thể hoàn thành công việc nhanh hay chậm. hãy liên hệ với tôi Tôi sẽ hoàn th Thêm

$15 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Robustnguyen

A proposal has not yet been provided

$25 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0