Đã Đóng

Sale dự án startup công nghệ về ô tô

Team Startup dự án công nghệ về ô tô

Cần tìm 2 bạn sale làm part-time, thời gian linh động

Khu vực Hà Nội

- 1 bạn

Khu vực Sài gòn

- 1 bạn

Kĩ năng: Bán hàng

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Hanoi, Vietnam

ID dự án: #30496194