Combo Content A to Z (Nghiên cứu từ khoá, viết bài chuẩn SEO)

Đã Hủy Đã đăng vào 4 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Hủy Thanh toán khi bàn giao

Combo công việc:

+ Gửi đề xuất tối ưu website chuẩn SEO

+ Nghiên cứu và phân tích từ khoá dành cho SEO và Adwords

+ Xây dựng nội dung cơ bản website mới: Giới Thiệu, Liên Hệ, Chính sách, Hỗ trợ, Bản quyền

+ Xây dựng chiến lược nội dung và viết tất cả các nội dung lên website

+ Bài viết chuẩn SEO (độ dài từ 500-800 từ, 3 hình ảnh minh hoạ, 100% unique)

+ Xây dựng liên kết nội bộ

+ Submit các bài viết mới lên Google, Bing

+ Xây dựng hệ thống mạng xã hội vệ tinh

+ Share link vào hệ thống Mạng xã hội vệ tinh

---

Các gói dịch vụ:

1. Gói Basic: 750,00 USD

- Gửi đề xuất tối ưu website chuẩn SEO

- Nghiên cứu và phân tích từ khoá dành cho SEO và Adwords

- Xây dựng nội dung cơ bản website mới: Giới Thiệu, Liên Hệ, Chính sách, Hỗ trợ, Bản quyền

- Xây dựng chiến lược nội dung và viết tất cả các nội dung lên website

- Bài viết chuẩn SEO (độ dài từ 500-800 từ, 3 hình ảnh minh hoạ, 100% unique)

- Số lượng bài viết: 20 bài

- Thời gian hoàn thành: 20 - 25 ngày

2. Gói Pro: 1.000,00 USD

- Gửi đề xuất tối ưu website chuẩn SEO

- Nghiên cứu và phân tích từ khoá dành cho SEO và Adwords

- Xây dựng nội dung cơ bản website mới: Giới Thiệu, Liên Hệ, Chính sách, Hỗ trợ, Bản quyền

- Xây dựng chiến lược nội dung và viết tất cả các nội dung lên website

- Bài viết chuẩn SEO (độ dài từ 500-800 từ, 3 hình ảnh minh hoạ, 100% unique)

- Xây dựng liên kết nội bộ

- Submit các bài viết mới lên Google, Bing

- Số lượng bài viết: 50 bài

- Thời gian hoàn thành: 40 - 45 ngày

3. Gói Premium

- Gửi đề xuất tối ưu website chuẩn SEO

- Nghiên cứu và phân tích từ khoá dành cho SEO và Adwords

- Xây dựng nội dung cơ bản website mới: Giới Thiệu, Liên Hệ, Chính sách, Hỗ trợ, Bản quyền

- Xây dựng chiến lược nội dung và viết tất cả các nội dung lên website

- Bài viết chuẩn SEO (độ dài từ 500-800 từ, 3 hình ảnh minh hoạ, 100% unique)

- Xây dựng liên kết nội bộ

- Submit các bài viết mới lên Google, Bing

- Xây dựng hệ thống mạng xã hội vệ tinh

- Share link vào hệ thống Mạng xã hội vệ tinh

- Số lượng bài viết: 100 bài

- Thời gian hoàn thành: 80 - 90 ngày

SEO Viết quảng cáo Soạn thảo nội dung Article Writing Tiếp thị qua Internet

ID dự án: #20357566

Về dự án

1 đề xuất Dự án từ xa 4 năm trước đang mở