Đã Hủy

Combo Content A to Z (Nghiên cứu từ khoá, viết bài chuẩn SEO)

Combo công việc:

+ Gửi đề xuất tối ưu website chuẩn SEO

+ Nghiên cứu và phân tích từ khoá dành cho SEO và Adwords

+ Xây dựng nội dung cơ bản website mới: Giới Thiệu, Liên Hệ, Chính sách, Hỗ trợ, Bản quyền

+ Xây dựng chiến lược nội dung và viết tất cả các nội dung lên website

+ Bài viết chuẩn SEO (độ dài từ 500-800 từ, 3 hình ảnh minh hoạ, 100% unique)

+ Xây dựng liên kết nội bộ

+ Submit các bài viết mới lên Google, Bing

+ Xây dựng hệ thống mạng xã hội vệ tinh

+ Share link vào hệ thống Mạng xã hội vệ tinh

---

Các gói dịch vụ:

1. Gói Basic: 750,00 USD

- Gửi đề xuất tối ưu website chuẩn SEO

- Nghiên cứu và phân tích từ khoá dành cho SEO và Adwords

- Xây dựng nội dung cơ bản website mới: Giới Thiệu, Liên Hệ, Chính sách, Hỗ trợ, Bản quyền

- Xây dựng chiến lược nội dung và viết tất cả các nội dung lên website

- Bài viết chuẩn SEO (độ dài từ 500-800 từ, 3 hình ảnh minh hoạ, 100% unique)

- Số lượng bài viết: 20 bài

- Thời gian hoàn thành: 20 - 25 ngày

2. Gói Pro: 1.000,00 USD

- Gửi đề xuất tối ưu website chuẩn SEO

- Nghiên cứu và phân tích từ khoá dành cho SEO và Adwords

- Xây dựng nội dung cơ bản website mới: Giới Thiệu, Liên Hệ, Chính sách, Hỗ trợ, Bản quyền

- Xây dựng chiến lược nội dung và viết tất cả các nội dung lên website

- Bài viết chuẩn SEO (độ dài từ 500-800 từ, 3 hình ảnh minh hoạ, 100% unique)

- Xây dựng liên kết nội bộ

- Submit các bài viết mới lên Google, Bing

- Số lượng bài viết: 50 bài

- Thời gian hoàn thành: 40 - 45 ngày

3. Gói Premium

- Gửi đề xuất tối ưu website chuẩn SEO

- Nghiên cứu và phân tích từ khoá dành cho SEO và Adwords

- Xây dựng nội dung cơ bản website mới: Giới Thiệu, Liên Hệ, Chính sách, Hỗ trợ, Bản quyền

- Xây dựng chiến lược nội dung và viết tất cả các nội dung lên website

- Bài viết chuẩn SEO (độ dài từ 500-800 từ, 3 hình ảnh minh hoạ, 100% unique)

- Xây dựng liên kết nội bộ

- Submit các bài viết mới lên Google, Bing

- Xây dựng hệ thống mạng xã hội vệ tinh

- Share link vào hệ thống Mạng xã hội vệ tinh

- Số lượng bài viết: 100 bài

- Thời gian hoàn thành: 80 - 90 ngày

Kĩ năng: SEO, Viết quảng cáo, Soạn thảo nội dung, Article Writing, Tiếp thị qua Internet

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Đà Nẵng, Vietnam

ID dự án: #20357566

1 freelancer đang chào giá trung bình $750 cho công việc này

SEOsquares

Do you Want to 1st page Google rank for long time? We can provide Top Google Rank via 100% White hat techniques Only. Your website will be appear 1st page long time. White Hat Techniques Means We will work according Thêm

$750 USD trong 31 ngày
(453 Nhận xét)
7.8