Phát triển hệ thống bằng Sharepoint Online

Đã Đóng Đã đăng vào 1 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng

Cần một bạn có kinh nghiệm phát triển hệ thống bằng Sharepoint Online để cùng Team thực hiện dự án.

Có thể làm online hoặc đến địa điểm làm việc chung tại Cầu Giấy, Hà Nội.

Ưu tiên có kinh nghiệm nhiều về Sharepoint Online.

Sharepoint Lập trình C#

ID dự án: #32605898

Về dự án

4 đề xuất Dự án từ xa 1 năm trước đang mở

4 freelancer chào giá trung bình $20/giờ cho công việc này

bdrudra

Hello, I hope you're doing really well. We are reviewing your requirements and we can do this work. We are a team of highly skilled individuals having 8+ years of experience in the IT Industry. We have worked with Mi Thêm

$19 USD / giờ
(48 Nhận xét)
6.6
minhhung19872002

Tôi có 8 năm kinh nghiệm sharepoint online, sharepoint on-premise, office 365, Power App, Power Automate. Tôi có thể làm tốt. Tôi đã trải qua nhiều project về sharepoint

$22 USD / giờ
(1 Nhận xét)
1.0
minaximarvaniya

Hello, I hope you are doing well. I am interested to help you with this requirement. I have more than 6 years of working experience with Microsoft SharePoint. Well versed with all its version. I can also help you in Thêm

$15 USD / giờ
(0 Nhận xét)
1.4