Đồng bộ cookie website giữa các trình duyệt thông qua extension và server

Đã Đóng Đã đăng vào 2 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Mình cần một ứng dụng có thể đồng bộ dữ liệu cookie của 1 trang web (ví dụ là [login to view URL]) lên server theo thời gian thực, sau đó các trình duyệt chrome từ các máy tính khác nhau khi truy cập vào trang [login to view URL] sẽ cùng sử dụng cookie trên server này thông qua extension được cài vào chrome thay vì sử dụng cookie lưu trên máy tính local. Tức là lúc này các máy tính client sẽ không phải truy cập trực tiếp vào trang [login to view URL] mà thông qua server để truy cập trang abc.com.

Sẽ có 2 phần chính:

- Backend: Được xây dựng dựa trên các công nghệ [login to view URL], Nodejs, javascript... đặt trên một server để lưu trữ cookie và làm nhiệm vụ đồng bộ cookie, request giữa các máy tính client với server

- Front end: là Extension dùng để cài đặt vào các máy tính để kết nối tới server lấy các giữ liệu từ trang web về hiển thị trên browser và đồng bộ cookie với server.

Chi tiết ứng dụng ở đây: Chi tiết ứng dụng ở đây: [login to view URL]

Socket IO JavaScript Microsoft SQL Server PHP Node.js

ID dự án: #31348372

Về dự án

1 đề xuất Dự án từ xa 1 năm trước đang mở

1 freelancer đang chào giá trung bình $1500 cho công việc này

luandevpro

Hi bạn minh có lướt qua và thấy post này là của một người việt , đây cũng là thời gian đầu dịch minh làm freelance nên nếu có cơ hội thi chung ta có thể hợp tác vơi nhau trong dự án này ....và muốn maintain hay vận hàn Thêm

$1500 USD trong 20 ngày
(0 Nhận xét)
0.0