Đã Đóng

Bài tập về Linked List , Queue ,Stack

Mình cần làm theo nội dung trong file đính kèm, dùng c++, Visual studio, giao diện console. Bài tập khá đơn giản.

Kĩ năng: Lập trình C++, Kiến trúc phần mềm

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Vietnam

ID dự án: #13691335

5 freelancer chào giá trung bình₫284000 cho công việc này

alifinteractive

Dear client, We have an expert team of professional website developers in India. We have hundreds of satisfied clients all over the world. We already have successfully launched more than 500 eCommerce,blog, social Thêm

₫370000 VND trong 10 ngày
(6 Nhận xét)
5.3
₫250000 VND trong 10 ngày
(9 Nhận xét)
4.4
₫250000 VND trong 10 ngày
(4 Nhận xét)
4.0
hainh

Chào bạn, Mình đã đọc yêu cầu các bài tập của bạn. Mặc dù không khó nó yêu cầu phải làm tỉ mỉ, nếu chấp nhận mức giá mình đưa ra mình có thể làm trong 2 ngày cho bạn. Thân ái.

₫300000 VND trong 2 ngày
(1 Nhận xét)
1.2
bizdigitalbrain

Hello There, I am a .NET developer , i can provide full-cycle .NET development services by leveraging our expertise in the delivery of high-performance, process-oriented applications and software products for web, Thêm

₫250000 VND trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0