Đã Đóng

Viết phần mềm chống phá hoại

Viết một công cụ hoặc phần mềm nhỏ để chặn các tool phá hoại như Crash server game, Filter Firewall,..

Kĩ năng: Lập trình C, Lập trình C#, Lập trình C++, Kiến trúc phần mềm

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Nha Trang, Vietnam

ID dự án: #8284144