UPLOAD SOURCE CODE JAVA SPRING ON VPS

Đã Đóng Đã đăng vào 4 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

I need someone can help me upload my code Java Spring on VPS. I just do some steps like:

- Build Source code Java into War file, and it ran well on local host

However, follow information i found in internet, i have to deploy Java and create an Java environment so that my website can be done well. But i don't have experience in installing VPS for Java, i am looking forward for your support.

=========================================================

Hiện tại mình đang cần bạn có thể upload code Java spring lên trên VPS, Hiện tại mình đã làm các bước sau :

- Source code java đã được build thành file War , và source đã chạy được tốt trên local host

Tuy nhiên, theo như mình tham khảo thì còn phải deploy Java trên Tomcat gì đó, và phải tạo môi trường Java thì website mới hoạt động được. Tuy nhiên mình thì không rành về VPS nên rất cần bạn nào có thể hỗ trợ giúp đỡ mình.

Java Kiến trúc phần mềm VPS

ID dự án: #18352542

Về dự án

2 đề xuất Dự án từ xa 4 năm trước đang mở

2 freelancer chào giá trung bình$18 cho công việc này

Faridibrahim

Hi , I have experienced on deploying a number of java application on VPS environment. If the code don't have any issue , it will completed not more than 1 day. Thanks Regards, Farid

$20 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
hoangmaip92

toi co kha nang lam cai nay, hy vong se giup duoc cho ban Toi lam o fpt hon 5 nam ve java , Hay lien he voi toi nhe Cam on ban

$15 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0