Đã Hủy

Windows

Tôi cần bạn phát triển một số phần mềm cho tôi. Tôi muốn phần mềm này được phát triển cho Windows sử dụng SQL.

Kĩ năng: Kiến trúc phần mềm, Kiểm tra/QA, Màn hình Windows

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Vietnam

ID dự án: #14657233