Transfer English to Vietnames

Đã hoàn thành Đã đăng vào 6 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã hoàn thành Thanh toán khi bàn giao

Dịch 4 trang tiếng anh sang tiếng việt.

Viết lại bài báo Dịch thuật

ID dự án: #13262092

Về dự án

5 đề xuất Dự án từ xa 6 năm trước đang mở

Được trao cho:

haibg2111

Hello My name is Hai, a native Vietnamese speaker I've been working as an interpreter and a translator for many events such as the Asia agribusiness meetings in Vietnam, climate change challenges talks in Vietnam. I t Thêm

₫600000 VND trong 1 ngày
(10 Đánh Giá)
4.4

5 freelancer chào giá trung bình₫520000 cho công việc này

GlobalSolutions2

Hello dear sir/mam, We are an experienced and dynamic team of native English to Vietnames high quality translator’s, who have good command of English, perfect grammatical knowledge with fluency in English US/UK. We Thêm

₫550000 VND trong 1 ngày
(25 Nhận xét)
4.5
thachthao94

A proposal has not yet been provided

₫600000 VND trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0