Đã Đóng

animation 2d cho game unity

Làm animation cho nhân vật game bằng dragon bone hoặc spine

File pts đã tách layer ( đầu, mình, chân tay, vũ khí ..)

Animation gồm: idle, walk, attack, hit, death.

Kĩ năng: 2D Animation, Thiết kế đồ họa

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Ho Chi Minh City, Vietnam

ID dự án: #22647918

2 freelancer chào giá trung bình $6/giờ cho công việc này

mistashoaib

Hi, I have reviewed your brief & job post thoroughly. I can assure you best quality output according to your requirements. I have extensive experience in graphic designing, illustrations, 2d/3d animation, compositing, Thêm

$5 USD / giờ
(4 Nhận xét)
2.7
ntkd97

Hello. My name is Khánh Đan. I’m an animator now with more than 2 years of experience in animation. So, I think I can do your job with the desired output you require. Here is my portfolio: [login to view URL] Thêm

$7 USD / giờ
(1 Nhận xét)
2.1