Edit 2D 3D video cho kênh Youtube (Cần hợp tác lâu dài)

Đã Đóng Đã đăng vào 2 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng

Mình đang tìm 2 bạn chuyên chỉnh sửa video thành thạo về After Effect hoặc Illustrator.

Thời gian: trong 3-6 tháng

Công việc cụ thể: Chỉnh sửa edit mỗi ngày 5-15 phút video có nội dung tương tự như #Doodland

- Bạn sẽ được cung cấp sẵn video, nội dung ý tưởng cho mỗi video.

Giá cho mỗi video sẽ trao đổi cụ thể

Biên tập video 2D Animation Explainer Video 3D Animation Minh họa

ID dự án: #32040785

Về dự án

2 đề xuất Dự án từ xa 1 năm trước đang mở