Làm video hướng dẫn và review các tool marketing

Đã Đóng Đã đăng vào 11 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Mình muốn làm các video về review cũng như hướng dẫn sử dụng các tool hỗ trợ marketing cũng như kinh doanh online hiện nay.

Biên tập video Article Writing Explainer Videos

ID dự án: #36184398

Về dự án

5 đề xuất Dự án từ xa 10 tháng trước đang mở

5 freelancer chào giá trung bình$105 cho công việc này

w41k3r15320

Là một video editor, tôi tin rằng tôi là ứng viên tốt nhất cho dự án explainer video của bạn vì những lý do sau đây: Đầu tiên, tôi có kinh nghiệm phong phú trong lĩnh vực chỉnh sửa video, bao gồm cả explainer videos. Thêm

$50 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0